ការគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វលោកេស្វរៈ សម័យជ័យវរ្ម័នទី៧

ចេញ​ផ្សាយ​នា 16 មិថុនា 2017